Centraal Museum

Kruisvaarders & weldoeners

Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht

De Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht streed tussen 1100 en 1300 voor het Christelijk geloof in het Heilige Land en aan de Oostzee. De Orde had ook als taak om gewonden en zieken tijdens de strijd te verzorgen en is vandaag de dag nog steeds actief als liefdadigheidsinstelling. In de tentoonstelling Kruisvaarders en Weldoeners volg je de ontwikkelingen van de Orde van de 12e eeuw tot nu. Wij gebruikten het wapen van de Duitsche Orde als leidraad door de hele tentoonstelling.

Het symbool van de Duitsche Orde is een zwart kruis op een witte ondergrond. We hebben de verschillende zalen van de tentoonstelling verbonden met zwarte banen over de wanden, die in elke afzonderlijke zaal een kruis vormen door een verticale zwarte baan. Zo vormt de grote verscheidenheid aan objecten van de tentoonstelling met één gebaar één geheel. 

Vanaf 1231 zijn van alle landcommandeurs portretten geschilderd. Als groot gebaar brachten we ze allemaal samen in een zaal. En dat was voor het eerst. De bezoeker staat daarmee oog in oog met ruim 780 jaar geschiedenis. In de zalen erna komt de ontstaansgeschiedenis van de ridderorde in de tijd van de kruistochten in beeld en de ontwikkeling tot een charitatieve instelling nu.

Lees meer >
< Sluiten

ONTWERP
Grafisch en ruimtelijk tentoonstellingsontwerp
LOCATIE 
Centraal museum Utrecht
OPPERVLAK 
220 m2
TE ZIEN 
11 juli – 29 november 2015

Fotografie: Ernst Moritz

tentoonstellingsontwerp kruivaarders en weldoeners centraal museum 01 jpg

De portretreeks van de landcommandeurs als groot gebaar in de eerste zaal

tentoonstellingsontwerp kruivaarders en weldoeners centraal museum 02 jpg

tentoonstellingsontwerp kruivaarders en weldoeners centraal museum 03 jpg

tentoonstellingsontwerp kruivaarders en weldoeners centraal museum 04 jpg

Zwarte ondergronden en elementen verbinden de verschillende objecten

tentoonstellingsontwerp kruivaarders en weldoeners centraal museum 05 jpg

Het fascinerende verhaal van de Kruisvaarders en Weldoeners op het wapen van de Orde

ONTWERP
Grafisch en ruimtelijk tentoonstellingsontwerp
LOCATIE 
Centraal museum Utrecht
OPPERVLAK 
220 m2
TE ZIEN 
11 juli – 29 november 2015

Fotografie: Ernst Moritz

© De Vrijer Van Dongen, 2024