Museum Catharijneconvent

Luther

Op 31 oktober 2017 was het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg bevestigde, waarmee hij de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis ontketende. Museum Catharijneconvent sloot met deze tentoonstelling bij deze historische gebeurtenis aan. 

Boete of berouw? In Luther’s opvatting veranderde ‘boete doen’ in ‘berouw hebben’. Hij scheurde daarmee de kerk in tweeën en werd voor de één een held en voor de ander een ketter.

We maakten de twee tegenstrijdige visies zichtbaar in de tentoonstelling. Bezoekers konden met twee verschillende gekleurde ‘brillen’ naar dilemma’s uit Luthers tijd kijken en daar zelf een keuze in maken.

In de eerste zaal werd de bezoeker door middel van grote projectie en vertelling meegenomen naar Luthers tijd toen grote angst voor de hel en het vagevuur heerste. Luther’s angst voor de eindtijd en de misstanden die hij zag vormden de basis van zijn zoektocht die resulteerde in een splijtend inzicht. 

Via de pas uitgevonden boekdrukkunst verspreidde zijn visie zich razendsnel. In de kloostergang creëerden we een geheimzinnige, met kaarslicht verlichte ruimte met een 20 meter lange ‘drukpers-vitrine’ waarin Luther’s verboden pamfletten en bijbels werden getoond.

Naast man van het woord was Luther ook een kleurrijk figuur wat aan bod komt in thematische zalen met elk een eigen sfeer: Luther als icoon,  Luther’s inzicht verbeeld in prachtige schilderijen en prenten en het zwart maken van Paus en kerk in indrukwekkende spotprenten. Ook zijn duistere kant – die hem vanuit het heden ook een moeilijke held maakt – kwam aan bod in een installatie met groteske uitspraken.

De dilemma’s uit Luthers tijd blijken ook in het heden nog relevant en leverden aan het eind van de tentoonstelling een breed palet aan hedendaagse stellingen op gemaakt door bezoekers.

De tentoonstelling werd een reis door het onverwacht kleurrijke leven en de onverzettelijke strijd van Maarten Luther.

Lees meer >
< Sluiten

ONTWERP
ruimtelijk en grafisch ontwerp
LOCATIE
Museum Catharijneconvent
OPPERVLAKTE
600 m2
TE ZIEN
21 september 2017 – 28 januari 2018
REALISATIE
Planemos
Rijnja Repro

Foto's: Mike Bink, DeVrijerVanDongen

tentoonstellingsontwerp luther museum catherijneconvent 1 jpg

In de eerste zaal werd de bezoeker door middel van grote projectie en vertelling meegenomen naar Luthers tijd toen grote angst voor de hel en het vagevuur heerste.

tentoonstellingsontwerp luther museum catherijneconvent 2 jpg

tentoonstellingsontwerp luther museum catherijneconvent 4 jpg

tentoonstellingsontwerp luther museum catherijneconvent 5 jpg

In de kloostergang creëerden we een geheimzinnige, met kaarslicht verlichte ruimte met een 20 meter lange ‘drukpers-vitrine’ waarin Luther’s verboden pamfletten en bijbels werden getoond.

tentoonstellingsontwerp luther museum catherijneconvent 6 jpg

tentoonstellingsontwerp luther museum catherijneconvent 7 jpg

tentoonstellingsontwerp luther museum catherijneconvent 8 jpg

tentoonstellingsontwerp luther museum catherijneconvent 9 jpg

Ook zijn duistere kant – die hem vanuit het heden een moeilijke held maakt – kwam aan bod in een installatie met groteske uitspraken.

tentoonstellingsontwerp luther museum catherijneconvent 12 jpg

tentoonstellingsontwerp luther museum catherijneconvent 10 jpg

tentoonstellingsontwerp luther museum catherijneconvent 11 jpg

tentoonstellingsontwerp luther museum catherijneconvent 13 jpg

tentoonstellingsontwerp luther museum catherijneconvent 14 jpg

Bezoekers konden met twee verschillende gekleurde ‘brillen’ naar dilemma’s uit Luthers tijd kijken en daar zelf een keuze in maken.

tentoonstellingsontwerp luther museum catherijneconvent 15 jpg

tentoonstellingsontwerp luther museum catherijneconvent 17 jpg

tentoonstellingsontwerp luther museum catherijneconvent 18 jpg

tentoonstellingsontwerp luther museum catherijneconvent 19 jpg

tentoonstellingsontwerp luther museum catherijneconvent 20 jpg

tentoonstellingsontwerp luther museum catherijneconvent 21 jpg

De dilemma’s uit Luthers tijd blijken ook in het heden nog relevant en leverden aan het eind van de tentoonstelling een breed palet aan hedendaagse stellingen op gemaakt door bezoekers.

ONTWERP
ruimtelijk en grafisch ontwerp
LOCATIE
Museum Catharijneconvent
OPPERVLAKTE
600 m2
TE ZIEN
21 september 2017 – 28 januari 2018
REALISATIE
Planemos
Rijnja Repro

Foto's: Mike Bink, DeVrijerVanDongen

© De Vrijer Van Dongen, 2024