Museum Catharijneconvent

De God van Nederland

Hedendaagse Fotografie

Hoe staat het ervoor met de God van Nederland anno 2006? Dat was de vraag die centraal stond bij de heropeningstentoonstelling in Museum Catharijneconvent. De tentoonstellingscatalogus bevatte foto’s van vier autonome fotografen(duo’s) en de persfotografie van dagblad Trouw die een jaar lang de staat van De God van Nederland in woord en beeld liet zien d.m.v. een artikelenreeks.

Beide onderdelen werden, net als in de expositie, voorzien van hun eigen vormgeving. De oranje typografie kwam in beide onderdelen terug. Op deze manier werden de onderdelen aan elkaar gelinkt.

De foto’s van de autonome fotografen kregen zoveel mogelijk de ruimte om voor zichzelf te spreken. De artikelenserie werd als krant opgemaakt, voorzien van een sterk verkorte versie van de oorspronkelijke tekst en op krantenpapier gedrukt. Bovenin kwam als een doorlopende balk op elke pagina het (wereld)nieuws van het afgelopen jaar als krantenkoppen voorbij, zodat ook de context duidelijk werd waarin De God van Nederland werd verbeeld. Dit legde daarnaast een link met het ontwerp van de tentoonstelling.

Lees meer >
< Sluiten

ONTWERP 
Publicatie, drukwerk, tentoonstelling - 2006
UITGEVERIJ EN DRUK
Waanders 
FOTOGRAFIE
Anuschka Blommers/Niels Schumm, Jörgen Caris, Werry Crone, Joël van Houdt, Chris Keulen, Gertjan Kocken, Maurice Scheltens, Ari Versluis/Ellie Uyttenbroek

museum catharijne convent de god van nederland publicatie nr 1 jpg

museum catharijne convent de god van nederland publicatie nr 3 jpg

museum catharijne convent de god van nederland publicatie nr 4 jpg

museum catharijne convent de god van nederland publicatie nr 5 jpg

museum catharijne convent de god van nederland publicatie nr 6 jpg

ONTWERP 
Publicatie, drukwerk, tentoonstelling - 2006
UITGEVERIJ EN DRUK
Waanders 
FOTOGRAFIE
Anuschka Blommers/Niels Schumm, Jörgen Caris, Werry Crone, Joël van Houdt, Chris Keulen, Gertjan Kocken, Maurice Scheltens, Ari Versluis/Ellie Uyttenbroek

© De Vrijer Van Dongen, 2024