Museum Catharijneconvent

De God van Nederland

Hedendaagse Fotografie

Hoe staat het ervoor met de God van Nederland anno 2006? Dat was de vraag die centraal stond bij de heropeningstentoonstelling in Museum Catharijneconvent. De tentoonstelling bestond uit twee delen: een deel autonome fotografie bestaande uit thematische opdrachten aan 4 fotografen(duo's) en een deel persfotografie een artikelenserie van een jaar over het onderwerp in dagblad Trouw.

Voor de presentatie van de artikelenserie kozen we voor een aanpak waarbij het tweedimensionale van de krant werd omgevormd tot een ruimtelijke, gelaagde installatie. Krantenspreads van Trouw uit datzelfde jaar hingen aan draden aan het plafond, als een krantendak in de vorm van kerkgewelven. Zo was het wereldse aspect van het nieuws onderdeel van de presentatie en werd het ook verbonden met het onderzoek naar hoe het ervoor stond met De God van Nederland anno 2006.

Vanuit dit krantendak hingen panelen op ooghoogte vrij in de ruimte met beeldselecties uit de artikelen. In combinatie met fotobijschriften en een treffende quote gaf het een beeldende en bondige indruk van het artikel. Hierdoor kon de bezoeker ‘snel’ door de inhoud van de 50 artikelen heen bewegen. Bezoekers die meer verdieping wilden konden de volledige artikelen op zaal lezen in speciaal ontworpen krantenreaders.

Lees meer >
< Sluiten

ONTWERP 
Grafisch en ruimtelijk ontwerp tentoonstelling, drukwerk, catalogus - 2006
LOCATIE 
Museum Catharijneconvent Utrecht
OPPERVLAK 
600m2 - entree & 4 zalen
TE ZIEN 
18 juni – 10 oktober 2006
REALISATIE
Jules Carati en Zeger Mouton
Technische Museum Catharijneconvent

museum catharijneconvent de god van nederland nr 1 jpg

museum catharijneconvent de god van nederland nr 2 jpg

Een dak van kranten van het betreffende jaar diende als referentie aan de invloed van het wereldse op de godsbeleving.

museum catharijneconvent de god van nederland nr 3 jpg

museum catharijneconvent de god van nederland nr 6 jpg

De beeldseries uit Trouw op ooghoogte. Het krantendak dat in de vorm van gewelven aan waslijnen aan het plafond hing, refereerde aan de architectuur van kerken.

museum catharijneconvent de god van nederland nr 7 jpg

De gehele artikelen waren te lezen in een speciale krantenreader.

museum catharijneconvent de god van nederland nr 9 jpg

De leesbank met daarop de krantenkoppen van het betreffende jaar. Op deze manier was de bezoeker omgeven door nieuws.

museum catharijneconvent de god van nederland nr 8 jpg

museum catharijneconvent de god van nederland nr 10 1 jpg

Maurice Scheltens - symbolen en attributen

museum catharijneconvent de god van nederland nr 11 jpg

Anuschka Blommers & Niels Schumm - gezagdragers en voorgangers

museum catharijneconvent de god van nederland nr 12 jpg

Gertjan Kocken - plaatsen van geloofsbelevenis

museum catharijneconvent de god van nederland nr 13 jpg

Ari Versluis & Ellie Uyttenbroek - geloofsgemeenschappen

ONTWERP 
Grafisch en ruimtelijk ontwerp tentoonstelling, drukwerk, catalogus - 2006
LOCATIE 
Museum Catharijneconvent Utrecht
OPPERVLAK 
600m2 - entree & 4 zalen
TE ZIEN 
18 juni – 10 oktober 2006
REALISATIE
Jules Carati en Zeger Mouton
Technische Museum Catharijneconvent

© De Vrijer Van Dongen, 2024