TwentseWelle Enschede

Beter dan God

Is jeugdige schoonheid te behouden? En zo ja, is dit wenselijk? Die vraagstelling stond centraal in de tentoonstelling 'Beter dan God: Het Dilemma van Maakbare Schoonheid'. Wij ontwikkelden voor deze tentoonstelling een prikkelend beeld.

Het uitgangspunt voor het ontwerp was het samenbrengen van de fascinatie voor jeugdige schoonheid en de confrontatie met de effecten van ouderdom. Het beeld voor het affiche toonde het gezicht van een jong kind samen met de rimpels van een ouder persoon. Op een afstand zag je alleen het kind. Als je dichterbij kwam, zag je pas de rimpels. Het was een vervreemdend beeld dat vragen opriep en direct de thematiek van de tentoonstelling neerzette.

ONTWERP
Drukwerk, tentoonstellingsontwerp - 2010
FOTOGRAFIE 
Poike Stomps
BEELDBEWERKING 
De Vrijer Van Dongen

Met dank aan: Marco Post

twentsewelle beter dan god affiche jpg

Affiche Beter dan God

ONTWERP
Drukwerk, tentoonstellingsontwerp - 2010
FOTOGRAFIE 
Poike Stomps
BEELDBEWERKING 
De Vrijer Van Dongen

Met dank aan: Marco Post

© De Vrijer Van Dongen, 2024