INTERVIEW - IN MUSEUMVISIE 01-14


MuseumVisie 01-14 besteedt aandacht aan DeVrijerVanDongen. In het artikel wordt onze visie en werkwijze beschreven aan de hand van een aantal tentoonstellingsprojecten.

Lees het artikel hier

de vrijer van dongen museumvisie 01 14 1 jpg

© De Vrijer Van Dongen, 2022